Afrikaanse Afdeling

Please complete in full | 1 Participant per form

Price per item : R55 (Solo Performance)
Price per item : R200 (Duo Performance)
Price per item : R300 (Trio Performance)
Price per item : R750 (Groups 4-15 participants)
Price per item : R850 (Groups of more than 16 participants)

 

Please use this form for Afikaans Spraak en Drama Entries ONLY

Maak keuse hier (required)

Naam van Deelnemer/Naamlys vir Groep Items (required)

Graad van Deelnemer(required)

Naam van Skool/Studio/Instelling(required)

Kontakbesonderhede(required)

Selfoon nommer

Landlyn nommer

Faks nommer

Epos adres

Deelnemer inligting: (required)

Deelname Streek (Soos per "Calendar and Fees blad) (required)

Afdeling (Full Description) Kode Bedrag
Aantal items:

Totale Bedrag (R):

Betalingsmetode:

Tik die karakters in die blok (required) captcha